Energideklaration för villor – En komplett guide

12 december 2023
Theodor Selimovic

editorial

Är du villägare och står inför att sälja, köpa eller kanske bara vill optimera din bostads energiförbrukning? Då är en energideklaration inte bara ett lagkrav, utan också ett viktigt verktyg. I denna artikel tar vi dig genom vikten av energideklaration för din villa, hur processen går till, och hur du kan dra nytta av den för en grönare och kostnadseffektivare bostad.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som ger en översikt över en byggnads energiprestanda. Sedan 2008 är det enligt svensk lag obligatoriskt för alla fastighetsägare att ha en giltig energideklaration vid försäljning eller uthyrning av byggnader. Denna regel gäller även för privata villor.

Energideklarationen ger potentiella köpare eller hyresgäster en tydlig bild av fastighetens energiförbrukning och dess energieffektivitet. Det är även ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra energibesparingar samt bidra till en minskad miljöpåverkan. I längden kan en energideklaration leda till lägre driftkostnader och en förbättring av villans marknadsvärde.

Hur går energideklarationen till?

För att erhålla en energideklaration för din villa måste du anlita en certifierad energiexpert. Denna expert genomför en grundlig undersökning av fastigheten för att bedöma dess energistandard.Under inspektionen kommer experten bland annat att:

– Kontrollera isoleringen i väggar, tak och golv.

– Bedöma uppvärmningssystem, ventilation och kylsystem.

– Se över fönster och dörrars kvalitet och isolerförmåga.

– Föra anteckningar om huruvida det finns energiförbrukande utrustning som solpaneler eller värmepumpar.

Efter inspektionen sammanställer energiexperten alla data och använder detta för att beräkna byggnadens energiprestanda. Energideklarationen kommer att innehålla:

– Byggnadens energianvändning per kvadratmeter och år.

– En energiklass från A (lägst energianvändning) till G (högst energianvändning).

– Rekommendationer för åtgärder som kan förbättra energiprestandan.

Deklarationen är giltig i 10 år och ska vara lätt tillgänglig för intressenter.

image

Fördelar med en energideklaration

En energideklaration bär med sig flertalet fördelar utöver att den är ett lagkrav.

För dig som säljer en villa kan en positiv energideklaration vara ett konkurrensmedel och öka fastighetens attraktionskraft på marknaden. För dig som äger och bor i villan kan deklarationen hjälpa dig att identifiera energislöseri och därmed möjliggöra kostnadsbesparingar på lång sikt.

Genom att reda ut var och hur du kan göra din villa mer energieffektiv medför du inte bara ekonomiska fördelar för dig själv, men bidrar även till en bättre miljö genom att minska ditt klimatavtryck.

Välja rätt partner för energideklaration

Att hitta rätt partner för att utföra energideklarationen är avgörande. Du bör välja en leverantör som inte bara är certifierad och erfaren, utan som också har en förståelse för dina unika behov som villägare.

Om du behöver en energideklaration för din villa rekommenderar vi att du vänder dig till Energikonsulterna på https://edek.nu/bestallningsformular-for-villa/. De har kompetenta energiexperter som kan ta fram noggranna och förståeliga energideklarationer. Med deras hjälp får du en korrekt och pålitlig bild av din fastighets energiprestanda och konkreta förslag på åtgärder som kan hjälpa dig att reducera energikostnader och miljöpåverkan.

En energideklaration är inte bara en laglig formalitet, den är en vital del i ditt arbete med att förvalta och förbättra din fastighet. Genom att göra en medveten investering idag kan du njuta av en mer energieffektiv och ekonomisk villa imorgon.

Fler nyheter